Zdeňka Klemšová z Ovocnářské unie Moravy a Slezska: „Česká konzumní jablka jsou vhodná i pro malé děti“

Když jsem připravovala knížku Příběhy českých superpotravin, objevila jsem ochrannou známku SISPO a název integrovaný systém pěstování ovoce. Vzpomněla jsem si tak na jednoho vinaře, který mi vysvětloval, že pěstuje víno právě tímto systémem a že díky tomu nemusí používat tolik postřiků a chemikálií při pěstování hroznového vína pro výrobu vína.

Jenže jsem na to zapomněla a tenhle rozhovor si připomněla až při povídání s Ing. Zdeňkou Klemšovou z Ovocnářské unie Moravy a Slezska z.s., která mi do knížky Příběhy českých superpotravin přispěla povídáním o tom, jak se integrovaným systémem pěstuje naše nejoblíbenější ovoce, jablka.

Povídání vám přidávám i sem, protože je škoda, abyste se o tomhle zajímavém systému pěstování ovoce oceněném i na evropské úrovni nedozvěděli také vy, čtenáři tohoto blogu.

Mohla byste nám prosím říct, jak v ČR vypadá produkce kvalitního a zdravého ovoce? A co to vlastně znamená produkce zdravého ovoce?

Nejprve je důležité říct, že při pěstování českého ovoce se používá šetrná a cílená aplikace pesticidů proti chorobám a škůdcům, kdy pěstitel často využívá také přípravky, které jsou povolené do bioprodukce. V intenzivních sadech se na 70 % ploch navíc používá integrovaný systém pěstování ovoce.

Integrovaný systém znamená ekonomickou produkci ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií. Cílem integrované produkce je ochrana přírodního prostředí ovocného sadu a živých organismů, které se v něm vyskytují, stejně jako životního prostředí a lidského zdraví.

Produkce takového ovoce je označena ochrannou známkou SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce) pro zdravé ovoce.

Svaz SISPO produkci kontroluje a uděluje pěstitelům certifikát, ochrannou známku SISPO. U ovoce prodávaného pod touto známkou tak máte jistotu, že je vypěstované s omezeným používáním pesticidů a umělých hnojiv.

Proti škůdcům a chorobám se také používá biologická ochrana. Pěstitelé zdravého ovoce v systému integrované produkce pod svazem SISPO navíc využívají různé metody, které omezují aplikace chemických přípravků. V České republice se v systému integrované produkce ovoce pěstuje i ovoce vhodné ke zpracování na dětskou výživu.

Výroba ovoce je svazem SISPO kontrolována průběžně a každoročně. Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze na jeden rok. Ochranná známka SISPO se přiděluje po splnění podmínek uvedených v Metodice. Ta stanovuje přísný dohled nad používáním přípravků na ochranu rostlin a také kontrolu kontaminace ovoce rezidui pesticidů.

Ale nejen to, kontroly jsou zaměřeny i na obsah těžkých kovů v ovoci, na zavlažování a hnojení sadů, na tvarování a řez stromů, na sklizeň a skladování plodů i na další parametry. V Metodice integrovaného systému pěstování ovoce se řeší také například podpora diverzity v sadech, což znamená podporu užitečných organismů v sadech, a další postupy v šetrnosti k životnímu prostředí.

Třeba u jabloní ohrožuje každý rok růst jablek řada chorob a škůdců, které je nutné při konvenčním, ale i integrovaném způsobu pěstování eliminovat použitím registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Řadu pravidel jejich použití v ovocnářství (stejně jako u polních plodin) stanovuje proces registrace daného přípravku (hektarová dávka, termín použití, ochranná lhůta aj.).

Jak je to tedy konkrétně s dětskou výživou z českého ovoce?

Pěstitelé ovoce v ČR jsou pod přísným dozorem státních kontrolních orgánů. Ať už se jedná o běžné konzumní ovoce nebo ovoce určené pro dětskou výživu.

V případě dětské výživy jsou pravidla použití přípravků na ochranu ovoce proti škodlivým činitelům ještě přísnější, což potvrzuje v rámci EU přijetí velmi přísné legislativy stanovující jednotný hygienický limit reziduí v potravinách určených pro kojeneckou a pokračující dětskou výživu, který nesmí překročit hodnotu 0,01 mg/kg produktu pro každou účinnou látku.

Jsou stanovena pravidla termínů, do kterých lze aplikovat přípravky na ochranu rostlin a ovocných stromů, aby byl zaručen bezpečný rozpad jejich reziduí a jejich zbytky tak nepřecházely do ovocných plodů. Díky respektování Metodiky integrovaného systému lze tak přísným kritériím kvality vyhovět.

Česká konzumní jablka jsou vhodná pro děti. Pěstují se systémem integrovaného pěstování ovoce (SISPO).

Příklad produkce ovoce pro dětskou výživu je společně s projektem Integrovaná produkce ovoce dalším dokladem toho, že naši ovocnáři pěstují vysoce bezpečné ovoce špičkové kvality i za omezeného použití vybraných přípravků na ochranu rostlin. Díky tomu je ovoce kvalitní a zdravé nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti.

Projekt Integrovaná produkce ovoce byl v roce 2011 oceněn sdružením Business Leaders Forum nominací za Českou republiku na Evropskou ekologickou cenu pro podnikatele v kategorii Environmentální management. Díky tomu byl tento projekt v následujícím roce prezentován i na evropské scéně. Je jen škoda, že česká veřejnost o tom stále ví tak málo, máme být právem na co hrdí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *